Elementy studni kanalizacyjnej – Ø 1000mm / Elementy pomocniczePierścień odciążający wokół włazu

Kręgi wykonane z betonu C35/45, W 8
Nasiąkliwość mniejsza niż 5%
Wytrzymałość na zgniatanie mniejsza niż 30 kN/M
Oznakowanie wyrobu CE
Element betonowy – zbrojony podwójnie fi 10
Element wykonany zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009


d zewn. (mm) d wewn. (mm) H (mm) Masa (kg)
1000 900 150 700