Elementy studni i szamb wg : PN-EN 1917: 2004/AC:2009 – Ø 1000mm / Element denny bez przejść – szklanka"Szklanka"
Dennica wykonana z betonu B-30-35 ,
Element betonowy – nie zbrojony
Do połączeń stosować zaprawę lub piankę uszczelniającą.